Sogn industri

Visjon

Vi skal ha sterke ressurser i alle ledd. Vi vet hva som skal til for å strukturere ett godt vellykket prosjekt. Vi skal lærer opp neste generasjon prosjektledere slik at en skal se for seg og ta tak i alle ledd.

Ved å bruke personer med god systemkunnskap og stadig flytte de mellom ulike ledd for kvart prosjekt, bygger du ett sterkt fundament til en sterk prosjektleder. En som lett ser svake ledd og utfordringer og som kan løfte både de og prosjektet videre fremfor og stagnere.

Sogn industri

Vårt mål

Man må se karriere som en konstant lærekurve der man styrker sine svake sider for å gjøre sine gode sider sterkere. Om man bare styrker sine sterke sider er det lett å glemme det store bildet.

Vi vil bidra til enn positiv utvikling utenfor petroleumsnæringen. Vi mener Norge i for stor grad er avhengig av denne næringen og derfor prioriterer vi den minst, selv om det er der vi har mye å bidra med. Vi skal ha rett innstilling, bred kompetanse og være på rett plass til rett tid. Vi skal legge til rette for nyskaping og innovasjon på markeder der det trengs.

Sogn industri

Hvem er vi

Sogn Industri er et ingeniørfirma som hovedsakelig arbeider med systemutvikling og innovative løsninger. Vi leverer og tverrfaglig engineering for et bredt spekter av bransjer. Vi tilbyr nøkkelkompetanse, og multidisiplin problemløsing for industriprosjekter.

• Vi har stor kompetanse med å utvikle og skape prosjekt baser for nye og eksisterende systemer.

• Vi kan være en ressurs i ulike deler av et prosjekt, med hovedvekt på prosjektledelse og installasjonskompetanse.

• Vi er sterke der det er hektiske forhold, i en kaotisk prosjekttilstand lager vi orden, kontroll og kvalitet.

Vår lidenskap gjør att andre lykkes!


On shore -Off shore

Sogn Industri har bred erfaring med prosjektgjennomføring og oppstart, onshore og offshore.


Energi

Våre ingeniører har hvert delaktige i både planleggingsfase og oppstart til store internasjonale kraftsatsninger.


Maritime

Vi kan ta på oss leder rolle eller være en aktiv støttespiller innenfor maritime prosjekt.