Sogn industri

Visjon

Sogn Industri ønsker å bidra til å oppfylle FN’s 17 bærekraftsmål. Dette gjør vi ved å bruke vår brede multidisiplin og tverr-industrielle erfaring til å binde sammen teknologi og metode mot enkelte og konkrete behov.

Vårt hovedfokus er bærekraft og energi mot sirkulærøkonomi. Og oppnå en god næringskjede er ikke «copy paste», det er individuelt per lokasjon, per bedrift, per sammenheng.

Målet er å utnytte all potensiell energi, i alle prosesser, slik at en bidrar til betre økonomi, lavere energibruk, høyere konkurransekraft, og betre miljø. Dette er sirkulærøkonomi.  

Vi ønsker tilby bindeleddet mellom problem og løsning, hva er fornuftig, hva gir mest, hvordan få til et optimalt resultat.

Sogn industri

Vårt mål

Sogn Industri vil bidra til enn positiv utvikling utenfor petroleumsnæringen, og rette blikket mot bærekraftige samfunn.
Vi skal ha riktig innstilling, bred kompetanse, og være på riktig sted til riktig tid.
Vi skal bidra til at nyskaping, innovasjon og bærekraft blir tre faste faktorer av Norsk Industri, i tråd med FN’s bærekraftsmål.

Sogn industri

Bærekraftsmålene

Sogn Industri bruker all sin erfaring fra Olje, Energi og Maritime til å koble sammen teknologi og metode mot bærekraft.

Vi forankrer vår kompetanse og tilnærming i FN’s bærekraftsmål, med hovedfokus på bærekraft og energi – på «lokasjonstilpasset teknologintegrasjon» – hvordan optimalt sammenkople tekniske løsninger mot konkrete behov.

I praksis hjelper vi bedrifter med å øke inntjening, bli mer produktive, og mer konkurransedyktige samtidig som de blir mer bærekraftige.

Sogn industri

Hvem er vi

Sogn Industri er et ingeniørfirma som hovedsakelig arbeider med systemutvikling og innovative løsninger. Vi leverer og tverrfaglig engineering for et bredt spekter av bransjer. Vi tilbyr nøkkelkompetanse, og multidisiplin problemløsing for industriprosjekter.

• Vi forankrer vår kompetanse og tilnærming i FN’s bærekraftsmål, med hovedfokus på bærekraft og energi – på «lokasjonstilpasset teknologintegrasjon» – hvordan optimalt sammenkople tekniske løsninger mot konkrete behov.

• Vi er gode integratorer, og kan vere koblingspunkt / nøkkelressurser i hvilket som helst prosjekt.

• Vi er sterke der det er hektiske forhold, i en kaotisk prosjekttilstand lager vi orden, kontroll og kvalitet.

Vår lidenskap gjør att andre lykkes!


On shore -Off shore

Sogn Industri har bred erfaring med prosjektgjennomføring og oppstart, onshore og offshore.


Bærekraft

Sogn Industri bruker all sin erfaring fra Olje, Energi og Maritime til å koble sammen teknologi og metode mot bærekraft.


Energi

Våre ingeniører har hvert delaktige i både planleggingsfase og oppstart til store internasjonale kraftsatsninger.


Maritime

Vi kan ta på oss leder rolle eller være en aktiv støttespiller innenfor maritime prosjekt.