Introduksjon til våre tjenester

Sogn Industri er et ingeniørfirma som hovedsakelig arbeider med systemutvikling og innovative løsninger.

Kjernekompetansen i Sogn Industri er multidisiplin kunnskap basert på mange år med erfaring.

Alle i vårt kjerneteam har fagbrev, med høyere utdanning som bygger på erfaring. Men vi har en ting til felles: Vi brenner for å levere, og vi lever for at andre skal lykkes. Vi elsker kompliserte system, og er lidenskapelig opptatt av å løyse store kompliserte installasjoner på en god måte.

Introduksjon til våre tjenester

Sogn Industri er et ingeniørfirma som hovedsakelig arbeider med systemutvikling og innovative løsninger.

Grunnlaget for Sogn Industri er multidisiplinær kunnskap basert på mange års erfaring.

Alt i vårt kjerneteam har lærerbevis, med høyere utdanning og grader. Med én ting til felles: Vi har en ekte lidenskap for å lykkes, og vi spiser, puster og elsker komplekse systemer.

Sogn industri

Tjenester


On shore -Offshore

Vi har tilbakelagt mange større prosjekt innen både on/offshore, både som lederroller (prosjektleder, installasjonsleder etc.), utførende (Commissioning, installasjon, modifikasjon) men også planlegging (studie, tilbud, prising, estimering og strategi).
Vi har installert topside gassbrønner, skiftet turbingeneratoranlegg, endret styresystem, laget spesielle løsninger for å løse problemer med mer. Vår styrke er at vi ser hele systemet, hele bildet.

Vi er vant med å bruke systemer som: ProCoSys, Project Completion System software, ProArc, Project System Software, Siemens Control System, Simatic, PCS7, SAP System Application and Products System, Microsoft Project, E-room, STIDtag, STIDtips, STID doc, ARIS, Triark, DocMap, MS Office, MS Visio, AutoCad, Autodesk Inventor.  


Bærekraft

Sogn Industri bruker all sin erfaring fra Olje, Energi og Maritime til å koble sammen teknologi og metode mot bærekraft.

Vi forankrer vår kompetanse og tilnærming i FN’s bærekraftsmål, med hovedfokus på bærekraft og energi – på «lokasjonstilpasset teknologintegrasjon» – hvordan optimalt sammenkople tekniske løsninger mot konkrete behov.

I praksis hjelper vi bedrifter med å øke inntjening, bli mer produktive, og mer konkurransedyktige samtidig som de blir mer bærekraftige.

 


Energi

Vi har vert med på større kraftverk både nasjonalt og internasjonalt. Vannkraft, vindkraft, trafostasjoner, forgreiningspunkt, nett tilkobling, forbrenningskraftverk (generator kraftverk), LNG/Gass, også atomkraft. Vi har også ett tett samarbeid med andre selvstendige nøkkelressurser innenfor bransjen, og har alltid riktig ekspertise på hand for alle oppdrag. Vi kan være en støttespiller, kvalitetskontroll, leder eller styrke prosjektet der det har svake ledd. Vår tverrfaglige kompetanse er en stor styrke for å sikre både at tidsfrister og budsjett blir holt, samtidig som kvalitet blir lever.

Vi jobber også med systembygging innenfor fornybar energi. Vi skreddersyr system og løsninger til forskjellige behov. Vi ser på potensiale til hver enkelt, og utnytter potensialer til å få en sterkere, mer bærekraftig, og lønnsom næringskjede.


Maritime

Sogn Marine er en underavdeling av Sogn Industri.
Vi retter oss mot det maritime miljøet i Norge og internasjonalt.

Vi har stor kompetanse og tilbyr spisset tjenester mot maritim sektor og verfts næringen.
For oss betyr god service å lytte til deg, utveksle erfaringer og bruke vårt store kontaktnett.
Vi er opptatt av å gjøre din hverdag enklere! Vi kjenner bransjen, fagfolk og de som setter yrkesstolthet fremfor pris.

Sogn Industri

Leverer tjenester også innen:


Teknisk tegning

Sogn Industri kan levere tegne og prosjekterings tjenester. Alt fra tidlig fase områdeplanlegging til komponent, struktur og system tegninger.


HMS

HMS/QA Er en stor del av det å gjøre jobben riktig, og kjernen til å utføre på riktig måte. Spør oss gjerne om vår erfaring.


Ledelse

Sogn Industri har bred erfaring med prosjektgjennomføring og oppstart, onshore og offshore.


Elektro ingeniør

Høy- og lavspenningsbrytere, Invertere / omformere systemer, Batterisystemer, UPS-systemer og Diesel Generatorsystemer.


Automatisering / Instrumentering

Vi sikrer at system blir integrert på riktig måte, det er mange hensyn og ta for å bygge system som fungerer. Vi kjenner utfordringene, og vi har løsningene.


Maskiningeniør

I tillegg til å se hvordan mekanikken skal løses, ser vi også hvordan det må jobbe sammen som en totalitet. Hva er en maskin om ikke den jobber med systemet den er plassert i? Vi har installert, startet og vet hva som trengs.


Dokumentasjon (LCI)

VI kan strukturere dokumentasjon slik at det blir ivaretatt og presentert på en god måte. En viktig bit av dokumentasjon er å ha gode prosesser, dette har vi.


Engineering / ferdigstillelse verktøy

Det er en jungel av hjelpesystemer der ute, men å jobbe smart trenger ikke være vanskelig. De enkle små stegene er ofte de beste. Man trenger ikke skifte store dyre system, man kan enkelt få effektivitet opp og fram med enkle prosesser.


Gjennomføring

Uansett kompleksitet, størrelse, omfang, Sogn Industri leverer! Punktum. Vi brenner for att andre skal få suksess!